Siapakah kaum Ansar di zaman Nabi

Ansar di era Nabi Ansar dianggap di antara para sahabat Nabi – semoga berkah dan saw – dan murid-muridnya, dan mereka adalah penduduk Madinah, dan mereka...